PKP modernizuje linię kolejową z Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę z firmą NDI na remont linii kolejowej numer 353 na fragmencie od Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego. Spółka poinformowała, że wartość modernizacji wyniesie dwieście czterdzieści siedem milionów i osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych. Na początku wartość inwestycji szacowano na dwieście osiemdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych, a firma miała mieć 742 dni na ukończenie  inwestycji od dnia rozpoczęcia. Projekt inwestycyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i z tego powodu zorganizowano akcję marketingową nieruchomości. Dzięki tej inwestycji poprawi się stan techniczny linii kolejowej nr 353 odcinka trasy Inowrocław- Toruń (bez fragmentu Toruń Główny- Toruń Wschodni)- Iława- Olsztyn. Po ukończeniu modernizacji o półtorej godziny skróci się czas przejazdu pomiędzy Olsztynem, Wrocławiem. Projekt inwestycyjny przewiduje zmianę torów na odcinku ponad 100 kilometrów, zmianę rozjazdów w liczbie 75, modernizację  przejazdów w liczbie 55 oraz 16 obiektów inżynieryjnych, a także szereg innych modernizacji takich jak: odwodnienia powierzchniowe wraz z pracami towarzyszącymi czy zabudowanie urządzeń służących do sterownia ruchem na przejazdach. Spółka NDI podała do wiadomości, że jest w trakcie prowadzenia prac budowlanych, które powiązane są z odnowieniem linii kolejowej numer 207 fragmentu Chełmża- Grudziądz w ramach unijnego projektu Toruń Wschodni- Malbork.